Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
101. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.4.2022 ("Budowa zjazdu z przepustem w miejscowości Budzów", na terenie fragmentów działek nr 538, 383/3, obręb Budzów, gmina Stoszowice) 2022-04-19 14:00 Anna Badecka aktualizacja treści
102. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.4.2022 ("Budowa zjazdu z przepustem w miejscowości Budzów", na terenie fragmentów działek nr 538, 383/3, obręb Budzów, gmina Stoszowice) 2022-04-19 13:59 Anna Badecka dodanie artykułu
103. 2022 2022-04-19 13:58 Anna Badecka aktualizacja treści
104. Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice: Lokal mieszkalny nr 34 położony w budynku Stoszowice 37. 2022-04-14 12:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
105. Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice: 236/5, obręb Grodziszcze 2022-04-14 12:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
106. Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice: 114/2 oraz 114/4, obręb Przedborowa 2022-04-14 12:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
107. Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice: działka 102/3 ob. Przedborowa 2022-04-14 12:20 Jakub Urbaś aktualizacja treści
108. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach. 2022-04-14 11:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
109. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach. 2022-04-14 11:01 Jakub Urbaś dodanie artykułu
110. Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 11:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
111. Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 11:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
112. Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 11:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
113. Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 10:59 Jakub Urbaś dodanie artykułu
114. Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 10:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
115. Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 10:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
116. Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 10:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
117. Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. 2022-04-14 10:57 Jakub Urbaś dodanie artykułu
118. Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-04-13 11:17 Jakub Urbaś aktualizacja treści
119. Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-04-13 11:16 Jakub Urbaś dodanie artykułu
120. Zarządzenie nr 97 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. 2022-04-13 11:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
121. Zarządzenie nr 97 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. 2022-04-13 11:15 Jakub Urbaś dodanie artykułu
122. Postanowienie nr 25-2022 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 4 kwietnia 2022 r. 2022-04-13 11:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
123. Postanowienie nr 25-2022 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 4 kwietnia 2022 r. 2022-04-13 11:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
124. Wybory uzupełniające do RG 2022 2022-04-13 11:14 Jakub Urbaś aktualizacja treści
125. Wybory uzupełniające do RG 2022 2022-04-13 11:13 Jakub Urbaś dodanie artykułu
126. informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-13 10:52 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
127. informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-13 10:52 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
128. informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-13 10:52 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
129. informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-13 10:51 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
130. informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-13 10:50 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
131. informacja o wykazie Nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-04-13 10:47 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
132. Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 kwietnia 2022 r. 2022-04-12 13:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
133. Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 kwietnia 2022 r. 2022-04-12 13:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
134. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne RR-6220-7-8-2021-2022 Dotyczy " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2022-04-11 15:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
135. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne RR-6220-7-8-2021-2022 Dotyczy " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2022-04-11 15:56 Jakub Urbaś dodanie artykułu
136. Zarządzenie nr 24A/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r. 2022-04-06 14:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
137. Zarządzenie nr 24A/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r. 2022-04-06 14:27 Jakub Urbaś dodanie artykułu
138. Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r. 2022-04-06 14:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
139. Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2022 r. 2022-04-06 14:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
140. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:57 Anna Badecka aktualizacja treści
141. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:56 Anna Badecka aktualizacja treści
142. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:56 Anna Badecka aktualizacja treści
143. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
144. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
145. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:53 Anna Badecka aktualizacja treści
146. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:51 Anna Badecka aktualizacja treści
147. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:48 Anna Badecka aktualizacja treści
148. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:45 Anna Badecka aktualizacja treści
149. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:41 Anna Badecka aktualizacja treści
150. Uchwała nr XXXIII/215/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc C 2022-04-06 09:39 Anna Badecka aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39482892