Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
951. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:39 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
952. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:37 Małgorzata Kucharska dodanie artykułu
953. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 1133 obręb Budzów gmina Stoszowice" 2021-06-29 15:36 Jakub Urbaś aktualizacja treści
954. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 1133 obręb Budzów gmina Stoszowice" 2021-06-29 15:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
955. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 593 oraz 601/15 obręb Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
956. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 593 oraz 601/15 obręb Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
957. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.2.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną a działce ewidencyjnej 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
958. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.2.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną a działce ewidencyjnej 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
959. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
960. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:23 Jakub Urbaś dodanie artykułu
961. Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
962. Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
963. Uchwała nr XV/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
964. Uchwała nr XV/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
965. Uchwała nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. 2021-06-29 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
966. Uchwała nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. 2021-06-29 09:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
967. PRZETARG NIEOGRANICZONY ogłoszony dnia 31.07.2020 r. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania .: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2021-06-21 15:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
968. SESJA - czerwiec 2021 2021-06-16 12:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
969. Paweł Gancarz 2021-06-16 10:34 Jakub Urbaś aktualizacja treści
970. Paweł Gancarz 2021-06-16 10:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
971. Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2021 r. 2021-06-16 10:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
972. Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2021 r. 2021-06-16 10:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
973. SESJA - czerwiec 2021 2021-06-16 10:14 Jakub Urbaś aktualizacja treści
974. SESJA - czerwiec 2021 2021-06-16 10:13 Jakub Urbaś dodanie artykułu
975. 2021 2021-06-11 12:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
976. 2021 2021-06-11 12:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
977. Joanna Chmiel 2021-06-11 12:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
978. Tadeusz Semczuk 2021-06-11 12:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
979. Grażyna Grycaj 2021-06-11 12:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
980. Bartosz Jewczuk 2021-06-11 12:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
981. Tadeusz Kowalczyk 2021-06-11 12:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
982. Łukasz Sikorski 2021-06-11 12:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
983. Czesław Lorek 2021-06-11 12:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
984. Robert Giemza 2021-06-11 12:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
985. Monika Stanek 2021-06-11 12:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
986. Karina Kaczmarek 2021-06-11 12:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
987. Daniel Jabłoński 2021-06-11 12:51 Jakub Urbaś aktualizacja treści
988. Tadeusz Kubicz 2021-06-11 12:50 Jakub Urbaś aktualizacja treści
989. Marcin Józefiak 2021-06-11 12:50 Jakub Urbaś aktualizacja treści
990. Zbigniew Hojdus 2021-06-11 12:49 Jakub Urbaś aktualizacja treści
991. Ireneusz Gad 2021-06-11 12:49 Jakub Urbaś aktualizacja treści
992. Joanna Chmiel 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
993. Joanna Chmiel 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
994. Tadeusz Semczuk 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
995. Tadeusz Semczuk 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
996. Grażyna Grycaj 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
997. Grażyna Grycaj 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
998. Bartosz Jewczuk 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
999. Bartosz Jewczuk 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1000. Tadeusz Kowalczyk 2021-06-11 12:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39482982