Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
551. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
552. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
553. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
554. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:53 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
555. Edukacja 2021-12-14 13:24 Robert Sarna aktualizacja treści
556. Edukacja 2021-12-14 13:21 Robert Sarna aktualizacja treści
557. Edukacja 2021-12-14 13:21 Robert Sarna aktualizacja treści
558. Edukacja 2021-12-14 13:20 Robert Sarna aktualizacja treści
559. Edukacja 2021-12-14 13:19 Robert Sarna aktualizacja treści
560. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 11:08 Anna Badecka aktualizacja treści
561. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 11:04 Anna Badecka dodanie artykułu
562. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 10:59 Anna Badecka dodanie artykułu
563. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-13 16:49 Jakub Urbaś aktualizacja treści
564. Wzory dokumentów 2021-12-11 13:01 Anna Badecka aktualizacja treści
565. Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
566. Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
567. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
568. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś dodanie artykułu
569. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
570. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-10 21:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
571. Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-10 21:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
572. Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-10 21:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
573. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-10 21:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
574. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-10 21:02 Jakub Urbaś dodanie artykułu
575. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.8.2021 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
576. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.8.2021 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
577. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.6.2021 postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
578. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.6.2021 postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:53 Jakub Urbaś dodanie artykułu
579. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.22.2021.TD 2021-12-10 20:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
580. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.22.2021.TD 2021-12-10 20:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
581. UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
582. UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
583. UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
584. UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
585. UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
586. UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś dodanie artykułu
587. UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
588. UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
589. UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
590. UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
591. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-12-10 20:19 Jakub Urbaś aktualizacja treści
592. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-12-10 20:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
593. UCHWAŁA NR XXIX/191/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 października 2021 r. 2021-12-10 20:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
594. UCHWAŁA NR XXIX/192/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 października 2021 r. 2021-12-10 20:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
595. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-10 13:40 Jakub Urbaś aktualizacja treści
596. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-10 13:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
597. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
598. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
599. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka dodanie artykułu
600. 2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
  • Licznik odwiedzin: 39599437