Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
501. Wniosek Ochotniczych Strazy Pozarnych o udzielenie dotacji w roku 2022 2021-12-30 09:48 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
502. Wniosek Ochotniczych Strazy Pozarnych o udzielenie dotacji w roku 2022 2021-12-30 09:46 Małgorzata Kucharska dodanie artykułu
503. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.284.2021.WB 2021-12-28 13:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
504. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.284.2021.WB 2021-12-28 13:01 Jakub Urbaś dodanie artykułu
505. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 335 Koło Łowieckie "Jeleni Róg" 2021-12-28 09:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
506. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 335 Koło Łowieckie "Jeleni Róg" 2021-12-28 09:59 Jakub Urbaś dodanie artykułu
507. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/162/2021 2021-12-27 14:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
508. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/162/2021 2021-12-27 14:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
509. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/161/2021 2021-12-27 14:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
510. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/161/2021 2021-12-27 14:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
511. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/160/2021 2021-12-27 14:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
512. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/160/2021 2021-12-27 14:57 Jakub Urbaś dodanie artykułu
513. 2022 2021-12-27 14:50 Jakub Urbaś aktualizacja treści
514. 2022 2021-12-27 14:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
515. Jarosław Rudnicki 2021-12-27 13:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
516. Urszula Woźniczka 2021-12-27 13:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
517. Bożena Szabłowska 2021-12-27 13:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
518. Katarzyna Ruszkowska 2021-12-27 13:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
519. Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 grudnia 2021 r. 2021-12-27 12:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
520. Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 grudnia 2021 r. 2021-12-27 12:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
521. Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-27 12:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
522. Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-27 12:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
523. Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r. 2021-12-27 12:34 Jakub Urbaś aktualizacja treści
524. Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r. 2021-12-27 12:32 Jakub Urbaś dodanie artykułu
525. Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r. 2021-12-27 12:32 Jakub Urbaś aktualizacja treści
526. Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r. 2021-12-27 12:31 Jakub Urbaś dodanie artykułu
527. Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 października 2021 r. 2021-12-27 12:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
528. Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 października 2021 r. 2021-12-27 12:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
529. Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 października 2021 r. 2021-12-27 12:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
530. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-12-24 08:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
531. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-12-24 08:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
532. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-23 10:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
533. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka aktualizacja treści
534. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka aktualizacja treści
535. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka aktualizacja treści
536. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka dodanie artykułu
537. 2021 2021-12-22 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
538. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-21 16:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
539. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-20 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
540. Zawiadomienie - obwieszczenie nr RR.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2021-12-17 11:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
541. Zawiadomienie - obwieszczenie nr RR.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2021-12-17 11:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
542. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
543. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
544. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
545. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:42 Jakub Urbaś aktualizacja treści
546. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
547. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
548. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
549. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:53 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
550. Edukacja 2021-12-14 13:24 Robert Sarna aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39481908