Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1401. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:24 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1402. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:23 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1403. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:22 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
1404. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:22 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
1405. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:20 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
1406. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1407. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1408. Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1409. Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:41 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1410. Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1411. Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1412. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1413. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1414. Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1415. Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1416. Zawiadomienie o przekazaniu pisma (petycji) według właściwości ROO.1511.3.1.2020 2021-02-03 12:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1417. Zawiadomienie o przekazaniu pisma (petycji) według właściwości ROO.1511.3.1.2020 2021-02-03 12:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1418. UCHWAŁA NR XX/138/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-02-03 12:17 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1419. UCHWAŁA NR XX/138/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-02-03 12:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1420. Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 12:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1421. Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 12:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1422. 2021 2021-02-03 12:14 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1423. 2021 2021-02-03 12:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1424. Przetarg nieograniczony poniżej 5.350.000 euro na roboty budowlane pn.: Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice 2021-02-02 07:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1425. Informacja o zamiarze zawarcia umowy bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy; utrzymania w należytym stanie porządkowym i technicznym przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; nadzorowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; konserwacji, drobnych napraw i remontów na obiektach gminnych; usług transportowych na rzecz Gminy 2021-01-29 10:37 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1426. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 13:22 Anna Badecka aktualizacja treści
1427. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 13:22 Anna Badecka aktualizacja treści
1428. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-28 13:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1429. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-28 13:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1430. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-28 13:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1431. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-28 12:59 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1432. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 12:23 Anna Badecka aktualizacja treści
1433. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 12:23 Anna Badecka dodanie artykułu
1434. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 12:23 Anna Badecka aktualizacja treści
1435. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 12:22 Anna Badecka dodanie artykułu
1436. 2021 2021-01-28 12:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1437. 2021 2021-01-28 12:20 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1438. 2021 2021-01-28 12:20 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1439. 2021 2021-01-28 12:20 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1440. Informacja o wykazie Nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-01-28 12:19 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
1441. 2021 2021-01-28 10:53 Anna Badecka aktualizacja treści
1442. 2021 2021-01-28 10:52 Anna Badecka aktualizacja treści
1443. 2021 2021-01-28 10:52 Anna Badecka aktualizacja treści
1444. 2021 2021-01-28 10:51 Anna Badecka aktualizacja treści
1445. 2021 2021-01-28 10:50 Anna Badecka dodanie artykułu
1446. Zawiadomienie o wydaniu decyzji burmistrza Ząbkowic Śl. nr IGP.6220.8.2019.MS.KSZ 2021-01-26 18:11 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1447. Zawiadomienie o wydaniu decyzji burmistrza Ząbkowic Śl. nr IGP.6220.8.2019.MS.KSZ 2021-01-26 18:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1448. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-01-26 14:28 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1449. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.2.2021 Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni zabudowy do 88,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica gmina Stoszowice " 2021-01-22 13:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1450. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.2.2021 Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni zabudowy do 88,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica gmina Stoszowice " 2021-01-22 13:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39482655