Sobota, 29 styczeń 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1001. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:31 Anna Badecka aktualizacja treści
1002. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:30 Anna Badecka aktualizacja treści
1003. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:28 Anna Badecka aktualizacja treści
1004. DRUKI WNIOSKÓW 2021-02-15 14:26 Anna Badecka aktualizacja treści
1005. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-02-12 11:34 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1006. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-10 11:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1007. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o wydaniu decyzji nr IGP.6220.14.2020.MS.KSZ 2021-02-10 08:51 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1008. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o wydaniu decyzji nr IGP.6220.14.2020.MS.KSZ 2021-02-10 08:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1009. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-09 16:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1010. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-08 14:30 Robert Sarna aktualizacja treści
1011. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-08 14:27 Robert Sarna aktualizacja treści
1012. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-02-08 14:23 Robert Sarna dodanie artykułu
1013. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1014. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1015. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1016. Zapytanie ofertowe: „Wykonanie audytu efektywności energetycznej (także ex post) oraz sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Przedborowej” 2021-02-04 19:19 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1017. 2021 2021-02-04 19:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1018. 2021 2021-02-04 19:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1019. 2021 2021-02-04 19:16 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1020. Zamówienia powyżej 130000 zł. 2021-02-04 19:09 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1021. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:26 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1022. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:24 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1023. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:23 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1024. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:22 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
1025. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:22 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
1026. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 stycznia 2021 roku IF-AB.7820.19.2020.ES2 2021-02-04 10:20 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
1027. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1028. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1029. Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1030. Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:41 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1031. Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:38 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1032. Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1033. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1034. Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1035. Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1036. Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 13:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1037. Zawiadomienie o przekazaniu pisma (petycji) według właściwości ROO.1511.3.1.2020 2021-02-03 12:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1038. Zawiadomienie o przekazaniu pisma (petycji) według właściwości ROO.1511.3.1.2020 2021-02-03 12:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1039. UCHWAŁA NR XX/138/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-02-03 12:17 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1040. UCHWAŁA NR XX/138/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-02-03 12:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1041. Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 12:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1042. Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r. 2021-02-03 12:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1043. 2021 2021-02-03 12:14 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1044. 2021 2021-02-03 12:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
1045. Przetarg nieograniczony poniżej 5.350.000 euro na roboty budowlane pn.: Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice 2021-02-02 07:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1046. Informacja o zamiarze zawarcia umowy bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy; utrzymania w należytym stanie porządkowym i technicznym przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; nadzorowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; konserwacji, drobnych napraw i remontów na obiektach gminnych; usług transportowych na rzecz Gminy 2021-01-29 10:37 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
1047. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 13:22 Anna Badecka aktualizacja treści
1048. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-01-28 13:22 Anna Badecka aktualizacja treści
1049. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-28 13:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
1050. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-28 13:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-01-28 13:20:56
  • Licznik odwiedzin: 35938237