Sobota, 29 styczeń 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
8851. Joanna Chmiel 2015-03-11 10:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8852. Joanna Chmiel 2015-03-11 10:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8853. Janusz Cendrowicz 2015-03-11 10:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8854. Janusz Cendrowicz 2015-03-11 10:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8855. Ferdynand Nosal 2015-03-11 10:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8856. Ferdynand Nosal 2015-03-11 10:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8857. Ewelina_Cwanek 2015-03-11 10:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8858. Ewelina_Cwanek 2015-03-11 10:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8859. Ewelina_Cwanek 2015-03-11 10:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8860. Dorota Wild 2015-03-11 10:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8861. Dorota Wild 2015-03-11 10:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8862. Anna Wronkowska 2015-03-11 10:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8863. Anna Wronkowska 2015-03-11 10:19 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8864. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” 2015-03-10 12:49 Anna Badecka aktualizacja treści
8865. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” 2015-03-10 12:49 Anna Badecka aktualizacja treści
8866. Ogłoszenie o przetargu Jemna dz. nr: 256/6 2015-03-04 15:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8867. Ogłoszenie o przetargu Jemna dz. nr: 256/6 2015-03-04 15:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8868. Ogłoszenie o przetargu Budzów dz. nr: 593 2015-03-04 15:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8869. Ogłoszenie o przetargu Budzów dz. nr: 593 2015-03-04 15:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8870. Ogłoszenie o przetargu Budzów dz. nr: 593 2015-03-04 15:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8871. Ogłoszenie o przetargu Przedborowa dz. nr: 89/2, 114/2 i 114/4, 137/4, 138/6, 138/7, 446/2 2015-03-04 15:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8872. Ogłoszenie o przetargu Przedborowa dz. nr: 89/2, 114/2 i 114/4, 137/4, 138/6, 138/7, 446/2 2015-03-04 15:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8873. Ogłoszenie o przetargu - III Jemna, dz. nr 265/9 2015-02-25 19:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8874. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej replik broni z epoki 2015-02-25 14:24 Małgorzata Chmiel aktualizacja treści
8875. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej replik broni z epoki 2015-02-25 14:22 Małgorzata Chmiel dodanie artykułu
8876. Ogłoszenie o zamówieniu, ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STOSZOWICE ORAZ UTWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTU LUB PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ( PSZOK)” 2015-02-25 12:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8877. Ogłoszenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 stycznia 2015r. 2015-02-23 15:29 Alicja Wolan aktualizacja treści
8878. Roczny Program Współpracy 2015-02-19 10:54 Robert Sarna aktualizacja treści
8879. Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XLI/264/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05.11.2014r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2015-02-19 10:54 Alicja Wolan aktualizacja treści
8880. Roczny Program Współpracy 2015-02-19 10:53 Robert Sarna aktualizacja treści
8881. Roczny Program Współpracy 2015-02-19 10:53 Robert Sarna aktualizacja treści
8882. Roczny Program Współpracy 2015-02-19 10:53 Alicja Wolan aktualizacja treści
8883. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 2015-02-19 10:50 Alicja Wolan aktualizacja treści
8884. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 2015-02-19 10:49 Alicja Wolan aktualizacja treści
8885. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 2015-02-19 10:48 Alicja Wolan dodanie artykułu
8886. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie munduru żołnierza pruskiego z czasów napoleońskich. 2015-02-18 14:12 Małgorzata Chmiel aktualizacja treści
8887. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie munduru żołnierza pruskiego z czasów napoleońskich. 2015-02-18 14:09 Małgorzata Chmiel dodanie artykułu
8888. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” 2015-02-16 14:49 Anna Badecka aktualizacja treści
8889. Aleksandra Małgorzata Tanona 2015-02-16 14:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8890. Aleksandra Małgorzata Tanona 2015-02-16 14:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8891. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania 2015-02-13 11:11 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8892. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania 2015-02-13 11:09 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8893. Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014 2015-02-13 10:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8894. Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2015r. 2015-02-13 09:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8895. Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2015r. 2015-02-13 09:57 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8896. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju 2015-02-13 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8897. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju 2015-02-13 09:56 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8898. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych 2015-02-13 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
8899. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych 2015-02-13 09:55 Jakub Urbaś dodanie artykułu
8900. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. 2015-02-13 09:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-01-28 13:20:56
  • Licznik odwiedzin: 35937834