Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
751. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
752. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
753. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
754. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
755. Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
756. Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:37 Jakub Urbaś dodanie artykułu
757. Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
758. Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
759. Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:36 Jakub Urbaś aktualizacja treści
760. Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
761. Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
762. Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 15:34 Jakub Urbaś dodanie artykułu
763. UCHWAŁA NR XXVII/183/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 26 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 11:32 Jakub Urbaś aktualizacja treści
764. UCHWAŁA NR XXVII/183/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 26 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 11:31 Jakub Urbaś dodanie artykułu
765. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnicy w gminie Stoszowice" 2021-08-31 07:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
766. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnicy w gminie Stoszowice" 2021-08-31 07:08 Jakub Urbaś dodanie artykułu
767. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.8.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnicy w gminie Stoszowice" 2021-08-31 07:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
768. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:14 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
769. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:13 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
770. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:13 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
771. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:12 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
772. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra 2021-08-30 09:11 Małgorzata Kucharska dodanie artykułu
773. Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206" 2021-08-24 14:49 Jakub Urbaś aktualizacja treści
774. Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206" 2021-08-24 09:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
775. Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206" 2021-08-24 09:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
776. Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206" 2021-08-24 09:45 Jakub Urbaś aktualizacja treści
777. Zapytanie ofertowe RR-271-22-2021 na wykonanie zamówienia pn.: "Konserwacja rowu R-Piwoda, obręb Przedborowa, działka nr 206" 2021-08-20 13:12 Jakub Urbaś aktualizacja treści
778. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-08-20 11:29 Robert Sarna aktualizacja treści
779. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-08-20 11:26 Robert Sarna aktualizacja treści
780. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-08-20 11:21 Robert Sarna dodanie artykułu
781. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-08-20 11:21 Robert Sarna dodanie artykułu
782. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-08-18 17:11 Robert Sarna aktualizacja treści
783. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-18 15:56 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
784. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.08.2021 roku 2021-08-17 09:41 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
785. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.08.2021 roku 2021-08-17 09:40 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
786. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-16 13:54 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
787. Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-08-09 15:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
788. Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-08-09 15:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
789. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-08-09 15:22 Robert Sarna aktualizacja treści
790. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wiezy widokowej w Grodziszczu 2021-08-06 12:45 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
791. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:30 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
792. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:29 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
793. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:29 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
794. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:28 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
795. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:28 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
796. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:28 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
797. Zapytanie ofertowe RR-271-21-2021 na wykonanie zamówienia pn. zadania: "Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach" 2021-08-05 15:26 Ewelina Paszkowska dodanie artykułu
798. Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-08-04 11:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
799. Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-08-04 11:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
800. Urszula Woźniczka 2021-08-03 15:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39481335