Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
701. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
702. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 10:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
703. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 09:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
704. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 09:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
705. Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-06 08:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
706. Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-06 08:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
707. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
708. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
709. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
710. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
711. 2021 2021-09-30 09:20 Anna Badecka aktualizacja treści
712. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 09:00 Anna Badecka aktualizacja treści
713. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 08:59 Anna Badecka aktualizacja treści
714. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 08:59 Anna Badecka aktualizacja treści
715. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 08:59 Anna Badecka dodanie artykułu
716. 2021 2021-09-30 08:58 Anna Badecka aktualizacja treści
717. 2021 2021-09-30 08:58 Anna Badecka aktualizacja treści
718. Zawiadomienie o wydanej decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 435/1, AM-2, obręb 0009 Srebrna Góra. 2021-09-27 15:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
719. Zawiadomienie o wydanej decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 435/1, AM-2, obręb 0009 Srebrna Góra. 2021-09-27 15:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
720. Zawiadomienie o wydanej decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 435/1, AM-2, obręb 0009 Srebrna Góra. 2021-09-27 15:42 Jakub Urbaś dodanie artykułu
721. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-24 11:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
722. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
723. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:51 Jakub Urbaś aktualizacja treści
724. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
725. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.225.2021.WB 2021-09-23 14:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
726. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.225.2021.WB 2021-09-23 14:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
727. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Stoszowice 2" o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-09-22 17:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
728. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Stoszowice 2" o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-09-22 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
729. Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r. 2021-09-21 09:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
730. Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r. 2021-09-21 08:59 Jakub Urbaś dodanie artykułu
731. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-09-21 08:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
732. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-09-21 08:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
733. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-09-20 11:00 Robert Sarna aktualizacja treści
734. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-09-16 13:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
735. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-10 13:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
736. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-09 15:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
737. Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
738. Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
739. Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
740. Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
741. Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
742. Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
743. Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
744. Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 17:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
745. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-09-08 16:25 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
746. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-09-07 11:36 Robert Sarna aktualizacja treści
747. Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-07 09:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
748. Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-09-07 09:02 Jakub Urbaś dodanie artykułu
749. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-07 08:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
750. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-02 15:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39483105