Piątek, 20 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
601. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-12-03 10:53 Robert Sarna aktualizacja treści
602. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 10:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
603. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 10:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
604. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:12 Jakub Urbaś aktualizacja treści
605. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:11 Jakub Urbaś aktualizacja treści
606. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:10 Jakub Urbaś dodanie artykułu
607. 2021 2021-12-02 09:32 Anna Badecka aktualizacja treści
608. Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice - projekt MPZP Srebrna Góra część C 2021-12-02 09:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
609. Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice - projekt MPZP Srebrna Góra część C 2021-12-02 09:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
610. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
611. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
612. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
613. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
614. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
615. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
616. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-01 09:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
617. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-01 09:12 Jakub Urbaś dodanie artykułu
618. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-29 12:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
619. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
620. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
621. 2021 2021-11-23 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
622. 2021 2021-11-23 13:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
623. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
624. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:01 Jakub Urbaś dodanie artykułu
625. 2021 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
626. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
627. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
628. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
629. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:38 Anna Badecka dodanie artykułu
630. 2021 2021-11-19 08:38 Anna Badecka aktualizacja treści
631. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
632. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
633. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:17 Robert Sarna aktualizacja treści
634. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:12 Robert Sarna aktualizacja treści
635. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:02 Robert Sarna dodanie artykułu
636. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-18 11:01 Robert Sarna dodanie artykułu
637. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
638. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
639. Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
640. Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-11-18 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
641. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-18 09:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
642. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-18 09:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
643. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST 2021-11-12 14:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
644. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST 2021-11-12 14:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
645. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST 2021-11-12 14:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
646. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
647. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
648. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
649. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST 2021-11-12 14:06 Jakub Urbaś aktualizacja treści
650. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST 2021-11-12 14:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-18 13:46:52
  • Licznik odwiedzin: 39481836