Środa, 25 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
9801. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
9802. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
9803. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
9804. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
9805. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
9806. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
9807. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9808. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9809. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
9810. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
9811. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
9812. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
9813. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
9814. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
9815. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
9816. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
9817. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
9818. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
9819. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
9820. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
9821. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
9822. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
9823. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
9824. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
9825. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
9826. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
9827. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
9828. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
9829. Różne 2014-10-14 08:10 Anna Badecka aktualizacja treści
9830. Różne 2014-10-14 07:55 Anna Badecka aktualizacja treści
9831. Różne 2014-10-14 07:51 Anna Badecka dodanie artykułu
9832. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
9833. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
9834. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
9835. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
9836. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
9837. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
9838. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
9839. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
9840. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
9841. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
9842. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
9843. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
9844. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
9845. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
9846. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
9847. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
9848. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
9849. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
9850. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-25 11:54:35
  • Licznik odwiedzin: 39634735