Środa, 25 maj 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
551. 2021 2021-12-22 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
552. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-21 16:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
553. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-20 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
554. Zawiadomienie - obwieszczenie nr RR.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2021-12-17 11:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
555. Zawiadomienie - obwieszczenie nr RR.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2021-12-17 11:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
556. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
557. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
558. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
559. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:42 Jakub Urbaś aktualizacja treści
560. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
561. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
562. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
563. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:53 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
564. Edukacja 2021-12-14 13:24 Robert Sarna aktualizacja treści
565. Edukacja 2021-12-14 13:21 Robert Sarna aktualizacja treści
566. Edukacja 2021-12-14 13:21 Robert Sarna aktualizacja treści
567. Edukacja 2021-12-14 13:20 Robert Sarna aktualizacja treści
568. Edukacja 2021-12-14 13:19 Robert Sarna aktualizacja treści
569. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 11:08 Anna Badecka aktualizacja treści
570. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 11:04 Anna Badecka dodanie artykułu
571. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 10:59 Anna Badecka dodanie artykułu
572. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-13 16:49 Jakub Urbaś aktualizacja treści
573. Wzory dokumentów 2021-12-11 13:01 Anna Badecka aktualizacja treści
574. Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
575. Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
576. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
577. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś dodanie artykułu
578. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
579. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-10 21:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
580. Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-10 21:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
581. Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-10 21:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
582. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-10 21:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
583. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-10 21:02 Jakub Urbaś dodanie artykułu
584. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.8.2021 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
585. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.8.2021 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
586. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.6.2021 postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
587. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.6.2021 postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:53 Jakub Urbaś dodanie artykułu
588. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.22.2021.TD 2021-12-10 20:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
589. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.22.2021.TD 2021-12-10 20:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
590. UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
591. UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
592. UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
593. UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
594. UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
595. UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś dodanie artykułu
596. UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
597. UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
598. UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
599. UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
600. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-12-10 20:19 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255
  • Data aktualizacji: 2022-05-25 11:54:35
  • Licznik odwiedzin: 39632985