Czwartek, 7 lipiec 2022 
Imieniny:

„KORONOWIRUS – INFORMACJE PODSTAWOWE”

„KORONAWIRUS”

INFORMACJA GMINY STOSZOWICE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Gminy Stoszowice dotyczącymi trybu  postępowania i sposobu zachowania się w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów Koronowirusa jak i stycznością z osobami zakażonymi tym wirusem, mając na uwadze brak jednoznacznych wytycznych ze strony administracji rządowej oraz związaną z tym ogólną dezinformacją prowadzącą w konsekwencji dobudowy wśród mieszkańców obaw i poczucia niepewności, przedstawiam podstawowe informacje i dostępne dane:

 

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie:

kaszel, gorączkę, duszności problemy z oddychaniem, bóle mięśni i zmęczenie,

powiadom niezwłocznie

 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2

57-200 Ząbkowice Śląskie
KONTAKT:
- tel. 74 81 66 750
- tel. 601 495 788 - kontaktowy telefon komórkowy czynny: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 7:30 oraz
od piątku od godz. 15:05 do poniedziałku do godz. 7:30

 

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszym trybie postępowania medycznego:

 

W PRZYPADKU OSÓB DOROSŁYCH

 

  1. I.     SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

Lokalizacja:

ul. Alfreda Sokołowskiego 4

I Oddział Chorób Wewnętrznych I

tel. 74/6489616 (sekretariat)

tel. 74/6489619 (dyżurka pielęgniarska)

Lokalizacja:

Oddział Chorób Internistyczno – Infekcyjnych

ul. Batorego nr 4

58 – 300 Wałbrzych

tel. 74/6489807 (sekretariat)

tel. 74/6489804 (dyżurka pielęgniarska)

 

  1. II.  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław

I Oddział Chorób Zakaźnych tel. 713957535, 713957542

II Oddział Chorób Zakaźnych tel. 713957531, 713957590

 

W PRZYPADKU DZIECI

 

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH

Oddział Kliniczny Zakaźny

ul. T.Chałubińskiego 2 – 21

50- 368 Wrocław

Dyżurka lekarska – tel. 717703155

 

Na stronie BIP w zakładce „KORONOWIRUS – INFORMACJE PODSTAWOWE”.

 

Paweł Gancarz

(-)

Wójt Gminy Stoszowice

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Komunikat dla podróżujących nr 30 Warszawa, 23 lutego 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ulotka PPWIS koronawirus

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Edukacji Narodowej komunikat dotyczący Zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

POLECENIE Wojewody Dolnośląskiego - zawieszenie działalności klubów dziecięcych i żłobków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Aktualne Komunikaty dot. stanu epidemiologicznego w powiecie ząbkowickim

Odnośnik do storny BIP PSSE Ząbkowice Śląskie z aktualnymi komunikatami dotyczącymi stanu epidemiologicznego w powiecie ząbkowickim


http://psse.zabkowicesl.ibip.wroc.pl/public/?id=126124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Biuletyn informacyjny z dnia 14.03.2020 Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ulotka informacyjna o KWARANTANNIE dla osób powracających do Polski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Instrukcje dla DPS'ów, placówek opiekuńczych, placówek zapewniających schronienie.

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie, takich jak:
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ośrodki interwencji kryzysowej,
- ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40908813