Niedziela, 3 lipiec 2022 
Imieniny:

2022

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałow do sprawy znak: RR.6733.9.2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałow do sprawy znak: RR.6733.8.2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na zapoznanie sie z aktami do sprawy znak: RR.6733.7.2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.7.2022 (Umocnienie rowu w Mikołajowie, na terenie fragmentów działek nr 106 i 112/1, obręb Mikołajów, gmina Stoszowice)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP04/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 26 maja 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.8.2022 ("Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ZBK3081", na terenie fragmentu działki nr 257/7, obręb Grodziszcze, gmina Stoszowice)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.8.2022 ("Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ZBK3107B", na terenie działki nr 142, obręb Stoszowice, gmina Stoszowice)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.4.2022 (Budowa zjazdu z przepustem w miejscowości Budzów", na terenie fragmentów działek nr 538 i 383/3, obreb Budzów, gmina Stoszowice)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.7.2022 (Umocnienie rowu w Mikołajowie, na terenie fragmentu działki nr 106, obręb Mikołajów, gmina Stoszowice)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP03/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 20 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP02/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 20 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP01/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 20 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.4.2022 ("Budowa zjazdu z przepustem w miejscowości Budzów", na terenie fragmentów działek nr 538, 383/3, obręb Budzów, gmina Stoszowice)

Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowowdów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.3.2022 - "Przebudowa drogi gminnej w Lutomierzu"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowowdów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.2.2022 - "Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowowdów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.1.2022 - "Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbedną towarzyszącą infrastrukturą"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.3.2022 („Przebudowa drogi gminnej w Lutomierzu”, na terenie działki nr 427, obręb Lutomierz i części działki nr 423, obręb Lutomierz, gmina Stoszowice)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.2.2022 („Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie”, na terenie działki nr 159, obręb Mikołajów i części działki nr 877, obręb Budzów, gmina Stoszowice, )

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.1.2022 ("Budowa drogi wewnętrznej", na terenie działki nr 1188/21 i częsci działki nr 1188/2, obręb Przedborowa, Gmina Stoszowice)

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 Lesnictwo Jemna i Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-30 11:53:18
  • Licznik odwiedzin: 40839418