Niedziela, 7 marzec 2021 
Imieniny:

2021

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj.  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2a/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego tj. w związku z ubieganiem się przyznanie dofinansowania z narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-03-05 12:17:11
  • Licznik odwiedzin: 25637701