Poniedziałek, 27 wrzesień 2021 
Imieniny:

2021

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.1.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie z dn. 15 marca 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021

Obwieszczenie z dn. 15 marca 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.1.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.3.2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP01/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.04.2021 r.

Obwieszczenie z dn. 12 kwietnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.3.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP03/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.04.2021 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Eugeniuszu Janeczku za udział 1/2 z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położnej w gminie Stoszowice oznaczonej jako działka nr 435/1 o pow. 0,0040 ha, AM 2, obręb Srebrna Góra.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-09-24 11:35:10
  • Licznik odwiedzin: 32235610