Sobota, 29 styczeń 2022 
Imieniny:

2021

Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z przygotowywaniem się Gminy Stoszowice do nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 i związaną z tym możliwością pozyskania dla Państwa zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, przygotowaliśmy ankiety z uprzejmą prośbą o ich wypełnienie.
Zakres tematyczny ankiet został opracowany w oparciu o dane, których obowiązek wyegzekwowania, ustawodawca nałożył na samorząd oraz dane, które pozwolą na zdiagnozowanie i ustalenie najistotniejszych dla Państwa potrzeb i problemów
w następujących zakresach tematycznych:   
1. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Ankieta dotycząca inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy Stoszowice.
3. Ankieta dotycząca zainteresowania przyłączem światłowodowym na terenie Gminy Stoszowice
4. Ankieta dotycząca zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej  - ! Uprzejmie informujemy, że ankieta dotycząca zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej jest przeznaczona do wypełnienia przez mieszkańców sołectwa Budzów oraz Stoszowice (ze względu na uwarunkowania techniczne związane z możliwością wykonania infrastruktury gazowej).
Druki ankiet dostępne są:
1) u sołtysów poszczególnych sołectw,
2) w urzędzie Gminy Stoszowice,
3) na stronie internetowej www.stoszowice.pl,

Wypełnione ankiety należy dostarczyć w terminie do 15 grudnia 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów:
1) przekazać do sołtysów,
2) dostarczyć do Urzędu Gminy Stoszowice,
3) przekazać elektronicznie w formie zeskanowanego dokumentu na adres
e-mailowy: gmina@stoszowice.pl
4) pocztą na adres: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice,

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek
i wypełnienie ankiet.

Wójt Gminy Stoszowice
(-) Paweł Gancarz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-28 13:20:56
  • Licznik odwiedzin: 35937490