Poniedziałek, 27 wrzesień 2021 
Imieniny:

2021

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 2/2021 - sprzedaż

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia
29 lipca 2021 roku do dnia 19 sierpnia 2021 roku został wywieszony wykaz Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/K/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2021 roku:

  1. JEMNA – działka nr 268/3 o powierzchni 0,1323 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 48/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.
  2. JEMNA – działka nr 268/4 o powierzchni 0,1310 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 49/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.
  3. JEMNA – działka nr 268/5 o powierzchni 0,1323 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 50/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.
  4. JEMNA – działka nr 268/7 o powierzchni 0,1434 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 51/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.

 

Stoszowice, dnia 29.07.2021 r.

 

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Paweł Gancarz

Informacja o wykazie Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 19.07.2021 r.  do dnia 09.08.2021 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Srebrna Góra:

- działka numer 313 o pow. 0,1342 ha – zabudowana budynkiem byłego kościoła ewangelickiego na prowadzenie działalności statutowej, na cele kulturalne, edukacyjne, oświatowe.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

Informacja o wykazie Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 10.03.2021 r.  do dnia 31.03.2021 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Srebrna Góra:

- działka numer 459/7 o pow. 0,0967 ha – obsługa turystyczna Tras Enduro Srebrna Góra w Strefie MTB Sudety;

Przedborowa:

- działka numer 1188/3 o pow. 0,1455 ha – użytkowanie placu zabaw.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-09-24 11:35:10
  • Licznik odwiedzin: 32235081