Środa, 28 październik 2020 
Imieniny:

2020

UCHWAŁA NR XIII/94/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Stoszowice z Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/97/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/98/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/99/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/100/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/103/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/104/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/105/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/106/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i odnieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/107/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/108/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/109/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/110/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w spraiwe z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/111/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/112/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/113/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/114/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/115/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/116/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/117/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/118/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2020/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/119/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/120/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/121/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/122/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/123/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/124/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-10-28 13:05:33
  • Licznik odwiedzin: 22272350