Sobota, 22 luty 2020 
Imieniny:

2020

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania stałej komisji do sprawdzenia spełniania wymagań sanitarnolokalowych w lokalach, w których ma być prowadzony klub dziecięcy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Jemna.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 luty 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Przedborowa (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 lutego 2020 r

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenia klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-02-19 15:35:46
  • Licznik odwiedzin: 17034037