Środa, 6 lipiec 2022 
Imieniny:

2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP01/20 z dn. 07.01.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP02/20 z dn. 07.01.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.1.2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP03/20 z dn. 26.02.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zamiarze właczenia do Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej zabytku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie Wójt Gminy Stoszowice z dnia 09.03.2020 r. o sporządzeniu nowych kart adresowych zabytków oraz o zamiarze włączenia ich do gminnej ewidencji zabytków

Obwieszczenie o właczeniu kart adreswoych zabytków do Gminnej Ewidenci Zabytków gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.1.2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 09.06.2020 do sprawy znak: RR.6733.1.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.1.2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie RR.6151.1.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Informacja Koła Łowieckiego "Wrzos" o wprowadzeniu elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w systemie "EPI"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP04/20 z dn. 23.06.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP05/20 z dn. 03.07.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 23+097,13 do km 23+453,34, nazwanej przez Inwestora " Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze" w km 22+720,0 - 23+453,34 w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze "

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.2.2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.3.2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.4.2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak: RR.6733.5.2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.3.2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.4.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.4.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.5.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.5.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP06/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 24.08.2020, znak: RR.6733.2.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP07/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 25.08.2020 r., sprawa znak: RR.6733.3.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP08/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 04.09.2020 r., sprawa znak: RR.6733.4.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP09/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.09.2020 r., sprawa znak: RR.6733.5.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do sprawy znak: RR.6733.5.2019 (zmiana decyzji nr CP05/19 z dn. 09.07.2019 r.)

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów w sprawie znak: RR.6733.5.2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i matriałów w sprawie znak: RR.6733.1.2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodach łwoieckich nr 341 i 344

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr CP05/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 09.07.2019

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym w obwodzie łwoieckim nr 333 OHZ "Góry Sowie"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr CP10/20 z dn. 28.10.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część A

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze na odcinku 21+060,15 do km 21+563,48

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40907667