Poniedziałek, 27 maj 2019 
Imieniny:

2019

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 3/2019 nieruchomości przeznaqczonych do dzierżawy

                   Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 08.04.2019 r.  do dnia 29.04.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Srebrna Góra

- działka numer 142/13 o pow. 1,0000 ha – prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży                w ramach skansenu Wioska Indiańska;

- działka nr 114/8 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Stoszowice:

- działka nr 232 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Rudnica:

- działka nr 136 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Grodziszcze:

- działka nr 393/3 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

Przedborowa:

- działka nr 1048 o pow. 0,0002 ha – teren pod kontener do składowania odzieży używanej;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Paweł Gancarz

 

 

  

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 19 marca 2019 roku do dnia 8 kwietnia 2019 roku został wywieszony wykaz Nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/K/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2019 roku:

JEMNA – działka numer 71/11 o powierzchni 0,2164 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem
w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji nr 24/16 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2016 r., forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

JEMNA – działka numer 71/12 o powierzchni 0,2204 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem
w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji nr 23/16 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2016 r., forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 

Stoszowice, dnia 18.03.2019 r.

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Paweł Gancarz

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 2/2019 nieruchomości przeznaqczonych do dzierżawy

                             Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 22.02.2019 r.  do dnia 15.03.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lutomierz:

- działka numer 433 o pow. 0,0618 ha – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                         Paweł Gancarz          

 

 

 

 

Informacja o wykazie Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 11.01.2019 r.  do dnia 01.02.2019 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przedborowa:

- działka numer  962/3 o pow. 0,0692 ha - do użytkowania rolniczego;

- działka numer  160 o pow. 0, 0,1500 ha (udział ˝) – część do użytkowania rolniczego, część zajęta pod stodołę;

Budzów:

- działka numer  1206 o pow. 0,2900 ha – działka pod zabudowaniami;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                            Paweł Gancarz

                              

                                                 

 

 

Informacja o wykazie nieruchomości nr 8/2018 przeznaczonych do dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZERWY W DZIAŁANIU BIP

Informujemy, że w wyniku przerwy związanej z prowadzeniem konfiguracji przez dostawcę 

usług BIP występowały przerwy w działaniu strony: od dnia 03.01.2019 r. do dnia 07.01.2019 r.  

Za utrudnienia przepraszamy

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-05-27 13:58:09
  • Licznik odwiedzin: 13480525