Niedziela, 25 luty 2018 
Imieniny:

2018

Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/233/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie uchwalenia ramowego planu Rady Gminy Stoszowice na 2018 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2018-02-23 12:36:31
  • Licznik odwiedzin: 7729922