Czwartek, 24 maj 2018 
Imieniny:

2018

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2018

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2018rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2018

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stoszowice w zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 stycznia 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 stycznia 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 stycznia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. „ Wykonanie i wdrożenie nowych systemów informatycznych celem uruchomienia e-usług administracyjnych w Gminie Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 stycznia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projktowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowoice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 stycznia 2018

W sprawie: ustalenia na 2018 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 lutego 2018

W sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 lutego 2018

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 lutego 2018

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice 2018 roku.  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 lutego 2018

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice 2018 roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 marca 2018

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrz, związanych z trwała likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 marca 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2018

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2018

W sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2018

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2018

W sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej w dniu 03.03.2018r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.
”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grodziszcze – Różana dz. nr 466/13,29,151,150/1,149/1 km 0+000-0+2697 [Intensywne opady deszczu październik 2017]

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2018

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenie regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 kwietnia 2018

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentów pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2018

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2018

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 maja 2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2018-05-23 13:13:19
  • Licznik odwiedzin: 8954461