Czwartek, 12 grudzień 2019 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
6951. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice" 2014-10-17 12:09 Anna Badecka aktualizacja treści
6952. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice" 2014-10-17 12:05 Anna Badecka dodanie artykułu
6953. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice" 2014-10-17 12:05 Anna Badecka dodanie artykułu
6954. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6955. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak dodanie artykułu
6956. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6957. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:16 Marci Kozak dodanie artykułu
6958. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:30 Marci Kozak aktualizacja treści
6959. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:28 Marci Kozak dodanie artykułu
6960. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 09:28 Marci Kozak aktualizacja treści
6961. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km 2014-10-15 16:04 Radomir Fijałkowski aktualizacja treści
6962. 2014 r. 2014-10-15 11:33 Anna Badecka aktualizacja treści
6963. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:59 Marci Kozak aktualizacja treści
6964. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:55 Marci Kozak dodanie artykułu
6965. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6966. 2014 r. 2014-10-15 09:59 Anna Badecka aktualizacja treści
6967. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6968. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6969. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6970. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6971. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6972. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6973. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6974. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
6975. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka dodanie artykułu
6976. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6977. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6978. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:56 Marci Kozak aktualizacja treści
6979. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
6980. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
6981. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
6982. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6983. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
6984. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
6985. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6986. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6987. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
6988. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
6989. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
6990. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6991. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6992. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
6993. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
6994. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
6995. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
6996. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
6997. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6998. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6999. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
7000. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-12-12 09:51:44
  • Licznik odwiedzin: 16025558