Środa, 11 grudzień 2019 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
6651. Małgorzata Chmiel - oświadczenie na dzień odwołania 2014-12-31 13:07 Magdalena Tęsna-Pitner dodanie artykułu
6652. 2014 2014-12-31 13:05 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6653. 2014 2014-12-31 13:04 Magdalena Tęsna-Pitner dodanie artykułu
6654. 2014 2014-12-31 13:01 Magdalena Tęsna-Pitner dodanie artykułu
6655. 2014 2014-12-31 13:01 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6656. 2014 2014-12-31 13:00 Magdalena Tęsna-Pitner dodanie artykułu
6657. 2014 2014-12-31 13:00 Marci Kozak aktualizacja treści
6658. 2014 2014-12-31 12:59 Marci Kozak dodanie artykułu
6659. 2014 2014-12-31 12:28 Magdalena Tęsna-Pitner usunięcie artykułu
6660. 2015 2014-12-31 12:28 Magdalena Tęsna-Pitner usunięcie artykułu
6661. 2015 2014-12-31 12:26 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6662. 2015 2014-12-31 12:25 Magdalena Tęsna-Pitner dodanie artykułu
6663. 2014 2014-12-31 12:23 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6664. 2014 2014-12-31 12:20 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6665. 2014 2014-12-31 12:16 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6666. 2014 2014-12-31 12:14 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6667. 2014 2014-12-31 11:56 Magdalena Tęsna-Pitner aktualizacja treści
6668. 2014 2014-12-31 11:46 Magdalena Tęsna-Pitner dodanie artykułu
6669. Anna Wysocka-Leszczyńska 2014-12-30 14:02 Marci Kozak aktualizacja treści
6670. Bożena Szabłowska 2014-12-30 14:01 Marci Kozak aktualizacja treści
6671. Dariusz Radziewicz 2014-12-30 14:01 Marci Kozak aktualizacja treści
6672. Irena Pachnicz 2014-12-30 14:00 Marci Kozak aktualizacja treści
6673. Danuta Mendyk 2014-12-30 14:00 Marci Kozak aktualizacja treści
6674. Zarządzenie 107/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice" części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa 2014-12-30 08:22 Marci Kozak aktualizacja treści
6675. Zarządzenie 107/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice" części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa 2014-12-30 08:19 Marci Kozak dodanie artykułu
6676. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie makiety Twierdzy Srebrna Góra 2014-12-23 12:20 Małgorzata Chmiel aktualizacja treści
6677. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie makiety Twierdzy Srebrna Góra 2014-12-23 12:15 Małgorzata Chmiel dodanie artykułu
6678. ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r. 2014-12-23 11:38 Anna Badecka aktualizacja treści
6679. ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r. 2014-12-23 11:34 Anna Badecka dodanie artykułu
6680. Informacja o wykazach nr 11, 12, 13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-12-19 12:17 Marci Kozak aktualizacja treści
6681. Informacja o wykazach nr 11, 12, 13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-12-19 12:15 Marci Kozak dodanie artykułu
6682. Zarządzenie Nr 26/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2014 r. 2014-12-19 12:13 Marci Kozak aktualizacja treści
6683. Zarządzenie Nr 26/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2014 r. 2014-12-19 12:12 Marci Kozak dodanie artykułu
6684. Zarządzenie Nr 25/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2014 r. 2014-12-19 12:12 Marci Kozak aktualizacja treści
6685. Zarządzenie Nr 25/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2014 r. 2014-12-19 12:11 Marci Kozak dodanie artykułu
6686. Zarządzenie Nr 24/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2014 r. 2014-12-19 12:11 Marci Kozak aktualizacja treści
6687. Zarządzenie Nr 24/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2014 r. 2014-12-19 12:09 Marci Kozak dodanie artykułu
6688. Henryk Marciniak 2014-12-16 08:34 Marci Kozak aktualizacja treści
6689. Informacja o wykazie Nr 8/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-12-15 11:34 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
6690. Informacja o wykazie Nr 8/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-12-15 11:21 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
6691. Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XLI/264/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05.11.2014r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-12-15 09:25 Alicja Wolan aktualizacja treści
6692. Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XLI/264/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05.11.2014r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-12-15 09:24 Alicja Wolan aktualizacja treści
6693. Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XLI/264/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05.11.2014r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-12-15 09:20 Alicja Wolan dodanie artykułu
6694. Roczny Program Współpracy 2014-12-15 09:19 Robert Sarna aktualizacja treści
6695. Roczny Program Współpracy na 2015 rok 2014-12-15 09:17 Alicja Wolan usunięcie artykułu
6696. Roczny Program Współpracy na 2015 rok 2014-12-15 09:16 Alicja Wolan aktualizacja treści
6697. Roczny Program Współpracy na 2015 rok 2014-12-15 09:15 Alicja Wolan aktualizacja treści
6698. Roczny Program Współpracy na 2015 rok 2014-12-15 09:13 Alicja Wolan dodanie artykułu
6699. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice" 2014-12-12 13:05 Anna Badecka aktualizacja treści
6700. Ogłoszenie o przetargu - Stoszowice - składowisko odpadów (II) 2014-12-11 08:39 Marci Kozak aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-12-10 10:36:11
  • Licznik odwiedzin: 16008369