Poniedziałek, 26 sierpień 2019 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
6601. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice" 2014-10-17 12:05 Anna Badecka dodanie artykułu
6602. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6603. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak dodanie artykułu
6604. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6605. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:16 Marci Kozak dodanie artykułu
6606. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:30 Marci Kozak aktualizacja treści
6607. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:28 Marci Kozak dodanie artykułu
6608. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 09:28 Marci Kozak aktualizacja treści
6609. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km 2014-10-15 16:04 Radomir Fijałkowski aktualizacja treści
6610. 2014 r. 2014-10-15 11:33 Anna Badecka aktualizacja treści
6611. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:59 Marci Kozak aktualizacja treści
6612. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:55 Marci Kozak dodanie artykułu
6613. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6614. 2014 r. 2014-10-15 09:59 Anna Badecka aktualizacja treści
6615. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6616. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6617. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6618. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6619. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6620. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6621. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6622. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
6623. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka dodanie artykułu
6624. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6625. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6626. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:56 Marci Kozak aktualizacja treści
6627. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
6628. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
6629. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
6630. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6631. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
6632. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
6633. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6634. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6635. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
6636. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
6637. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
6638. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6639. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6640. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
6641. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
6642. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
6643. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
6644. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
6645. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6646. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6647. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
6648. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
6649. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
6650. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-08-22 10:30:18
  • Licznik odwiedzin: 14581229