Piątek, 28 styczeń 2022 
Imieniny:

2017

Informacja o wykazie Nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                   Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 03.03.2017 r.  do dnia 23.03.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Jemna:

- działka numer 71/11 o pow. 0,2164 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 71/12 o pow. 0,2204 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 410/3 o pow. 0,1767 ha – pod Auto Komis i rozbiórkę samochodów;

Srebrna Góra

- działka numer 459/7 o pow. 0,0967 ha – parking samochodu, punkt wypoczynkowy, stojak na rowery, parking na samochód wydający żywność, tor rowerowy dla dzieci, kontener na wypożyczalnię rowerów.


                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Paweł Gancarz

 

 

 

Informacja o wykazie Nr 5/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                          Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.12. 2017 r.  do dnia 28.12.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 57/2 o pow. 0,4363 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze

Żdanów:

- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/2 o pow. 0,0100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/1 o pow. 0,3000 ha – działka pod zabudowaniami;

Budzów:

- działka numer 1206 o pow. 0,2900 ha – działka pod zabudowaniami;

Przedborowa:

- działka numer 775/2 o pow. 0,3900 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 160 (udział ½) o pow. 0,1500 ha – część do użytkowania rolniczego, część pod stodołą.

 

                              

                                                                    Wójt Gminy

                                                                  Paweł Gancarz

 

 

Informacja o wykazie Nr 4/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                            Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 20.09 2017 r.  do dnia 11.10.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Grodziszcze:

- działka numer 267/1 o pow. 0,1122 ha – pod zieleń izolacyjną lub dekoracyjną

Stoszowice:

- działka numer 359 o pow. 0,8132 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 166/3 o pow. 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 447/4 o pow. 0,0400 ha użytkowanie rolnicze

                              

                                                                 Wójt Gminy

                                                               Paweł Gancarz

 

Informacja o wykazie Nr3/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                                 Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 21.06 2017 r.  do dnia 05.07.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 254 o pow. 0,0002 ha część drogi gminnej – billboard na cele informacyjno-reklamowe;

Żdanów:

- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 901 o pow. 0,3043 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                              

                                                         Wójt Gminy

                                                       Paweł Gancarz

 

 

 

Informacja o wykazie Nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o negocjacjach cenowych na sprzedaż środka trwałego autobus szkolny RENAULT

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o negocjacjach cenowych na sprzedaż środka trwałego autobus szkolny IVECO

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wykazie Nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.04 2017 r.  do dnia 28.04.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 177/1 o pow. 0,4791 ha zabudowana budynkiem położonym Stoszowice 92 – prowadzenie działalności usługowej;

 

                                                                             

                                                     Wójt Gminy

                                                    Paweł Gancarz

 

 

 

Informacja o wykazie nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2017 roku do dnia 05 kwietnia 2017 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

1.Wykaz Nr 1/2017 zatwierdzony zarządzeniem Nr 3/K/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2017 roku:
- PRZEDBOROWA - działka numer 114/2 o powierzchni 0,0734 ha bez zabudowań i działka numer 114/4 o powierzchni 0,0848 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.
- PRZEDBOROWA - działka numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- PRZEDBOROWA - działka numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- PRZEDBOROWA - działka numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań,z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

3.Wykaz Nr 2/2017 zatwierdzony zarządzeniem Nr 4/K/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2017 roku:
STOSZOWICE – działka numer 601/17 o pow. 1,2710 ha bez zabudowań, działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha bez zabudowań, działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha bez zabudowań i działka numer 601/20 o pow. 2,9740 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltanicznej o mocy do 10 MW, zgodnie z decyzją Nr 13/13 o warunkach zabudowy z dnia 20.02.2013 r. i decyzji z dnia 18.04.2014 r. o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz
Stoszowice, dnia 15.03.2017 r.

 

Informacja o wykazie nr 1/K/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 03 stycznia 2017 roku do dnia 24 stycznia 2017 roku wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

STOSZOWICE nr 37 – lokal mieszkalny nr 32 i pomieszczenia przynależne – komórki wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy lokalu oraz w prawie własności działki gruntu numer 214/1 o powierzchni0,5600 ha, przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe, forma zbycia – bezprzetargowo na rzecz najemcy.

Stoszowice, dnia 03.01.2017 r.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                Paweł Gancarz

 

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35900938