Sobota, 29 kwiecień 2017 
Imieniny:

2017

Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 stycznia 2017

W sprawie ogłoszeni naboru na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 marca 2017r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 marca 2017r.

W sprawie powołania składu osobowego gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2017

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2017

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko sekretarka w Urzędzie Gminy w Stoszowicach ora powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 stycznia 2017

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowania w zakresie realizacji zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2017

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 lutego 2017

W sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 lutego 2017

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na ternie gminy Stoszowice w 2017 roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 lutego 2017

W sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na ternie Gminy Stoszowice w 2017 roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 lutego 2017

W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w zakresie realizacji zadania wskazanego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2017

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia Kierownika oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 lutego 2017

W sprawie powołania komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 lutego 2017

W sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2017

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 marca 2017

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na ternie Gminy Stoszowice w 2017roku. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 marca 2017

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2017

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2017

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2017

W sprawie zmiany budżetu. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2017

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2017-04-28 15:29:44
  • Licznik odwiedzin: 4189069