Piątek, 3 lipiec 2020 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
7701. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
7702. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
7703. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
7704. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
7705. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7706. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7707. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
7708. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
7709. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
7710. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
7711. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
7712. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
7713. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
7714. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
7715. Różne 2014-10-14 08:10 Anna Badecka aktualizacja treści
7716. Różne 2014-10-14 07:55 Anna Badecka aktualizacja treści
7717. Różne 2014-10-14 07:51 Anna Badecka dodanie artykułu
7718. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
7719. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
7720. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
7721. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
7722. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
7723. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
7724. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
7725. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
7726. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
7727. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
7728. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
7729. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
7730. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
7731. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
7732. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
7733. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
7734. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
7735. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
7736. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
7737. Józef Kordas 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
7738. Grażyna Grycaj 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
7739. Teresa Tęsna 2014-10-13 13:02 Marci Kozak aktualizacja treści
7740. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:20 Marci Kozak aktualizacja treści
7741. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak dodanie artykułu
7742. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak aktualizacja treści
7743. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:16 Marci Kozak dodanie artykułu
7744. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 10:07 Marci Kozak aktualizacja treści
7745. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:13 Marci Kozak aktualizacja treści
7746. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:11 Marci Kozak dodanie artykułu
7747. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 12:25 Marci Kozak aktualizacja treści
7748. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:38 Marci Kozak aktualizacja treści
7749. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:29 Marci Kozak dodanie artykułu
7750. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-08 11:23 Marci Kozak aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 10:10:45
  • Licznik odwiedzin: 19342669