Niedziela, 19 styczeń 2020 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
7051. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice" 2014-10-17 12:05 Anna Badecka dodanie artykułu
7052. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
7053. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak dodanie artykułu
7054. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
7055. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:16 Marci Kozak dodanie artykułu
7056. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:30 Marci Kozak aktualizacja treści
7057. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:28 Marci Kozak dodanie artykułu
7058. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 09:28 Marci Kozak aktualizacja treści
7059. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km 2014-10-15 16:04 Radomir Fijałkowski aktualizacja treści
7060. 2014 r. 2014-10-15 11:33 Anna Badecka aktualizacja treści
7061. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:59 Marci Kozak aktualizacja treści
7062. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:55 Marci Kozak dodanie artykułu
7063. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7064. 2014 r. 2014-10-15 09:59 Anna Badecka aktualizacja treści
7065. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7066. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7067. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7068. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7069. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7070. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7071. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7072. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
7073. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka dodanie artykułu
7074. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
7075. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
7076. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:56 Marci Kozak aktualizacja treści
7077. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
7078. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
7079. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
7080. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
7081. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
7082. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
7083. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7084. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7085. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
7086. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
7087. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
7088. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
7089. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
7090. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
7091. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
7092. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
7093. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
7094. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
7095. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7096. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7097. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
7098. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
7099. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
7100. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-01-17 11:51:23
  • Licznik odwiedzin: 16566882