Czwartek, 23 maj 2019 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
6101. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6102. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak dodanie artykułu
6103. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
6104. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:16 Marci Kozak dodanie artykułu
6105. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:30 Marci Kozak aktualizacja treści
6106. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:28 Marci Kozak dodanie artykułu
6107. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 09:28 Marci Kozak aktualizacja treści
6108. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km 2014-10-15 16:04 Radomir Fijałkowski aktualizacja treści
6109. 2014 r. 2014-10-15 11:33 Anna Badecka aktualizacja treści
6110. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:59 Marci Kozak aktualizacja treści
6111. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:55 Marci Kozak dodanie artykułu
6112. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6113. 2014 r. 2014-10-15 09:59 Anna Badecka aktualizacja treści
6114. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6115. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6116. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6117. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6118. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6119. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6120. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6121. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
6122. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka dodanie artykułu
6123. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6124. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6125. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:56 Marci Kozak aktualizacja treści
6126. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
6127. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
6128. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
6129. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
6130. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
6131. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
6132. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6133. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
6134. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
6135. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
6136. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
6137. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6138. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
6139. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
6140. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
6141. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
6142. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
6143. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
6144. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6145. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
6146. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
6147. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
6148. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
6149. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
6150. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-05-21 08:58:22
  • Licznik odwiedzin: 13427028