Środa, 11 grudzień 2019 
Imieniny:

2014

Informacja o wykazie Nr 2 i 3/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 22 kwietnia 2014 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1.Wykaz Nr 2/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 9/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01 kwietnia 2014 roku:
RUDNICA - działka numer 45/4 o powierzchni 0,2101 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg.

2.Wykaz Nr 3/2014 zatwierdzony zarządzeniem Nr 10/K/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 01 kwietnia 2014 roku:
BUDZÓW – działka numer 787 o powierzchni 0,0600 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy w udziale wynoszącym 1/3 część, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Małgorzaty Jałowiec i Sławomira Puchalskiego, forma zbycia – bezprzetargowo.

Stoszowice, dnia 01.04.2014 r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-12-11 17:19:10
  • Licznik odwiedzin: 16017171