Wtorek, 24 maj 2022 
Imieniny:

2014

Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - Stoszowice - składowisko odpadów (II)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - I Jemna, dz. nr 265/9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - I Grodziszcze, dz. nr 410/3

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - Stoszowice - składowisko odpadów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - I Żdanów, dz. nr 64/8

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - IV Srebrna Góra, dz. nr: 326/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - I Srebrna Góra, dz. nr 117/12

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - I Rudnica, dz. nr 45/4

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - IV Jemna, dz. nr 265/6, 26/1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - IV Przedborowa, dz. nr: 89/2, 114/2, 114/4, 137/4, 138/6, 138/7, 446/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wynikach przetargu - III Srebrna Góra, dz. nr 326/2

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

 

       Informuję, że w dniu 07 maja 2014 roku o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości SREBRNA GÓRA, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 46006, składającej się z działki numer 326/2 o powierzchni 0,0726 ha bez zabudowań.

 

1.Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. oznaczona jest symbolem MN.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Poprzednie przetargi przeprowadzone były w dniu 27.11.2013 r. i 19.02.2014 r.

3. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 22.400,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych).

 

4. Udział w przetargu zgłosiła firma KORDAS Spółka Jawna.

       W związku z tym, że w ogłoszeniu o przetargu z dnia 02 kwietnia 2014 roku termin wpłaty wadium ustalony był do dnia 30 kwietnia 2014 roku (włącznie), a firma KORDAS Spółka Jawna wpłaciła w pieniądzu wadium w dniu 05 maja 2014 roku (uznanie oeracji na koncie urzędu) tj. po terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu – III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 326/2 o pow. 0,0726 ha bez zabudowań, położonej w miejscowości Srebrna Góra - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 07.05.2014 r.

                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                   Małgorzata  Chmiel

 

Ogłoszenie o przetargu - II Srebrna Góra, dz. nr 57/36

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wykazie Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

              Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  10.01.2014 r.  do dnia 31 stycznia 2014 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 Budzów

- działka numer 901 o powierzchni 0,2925 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5 o powierzchni 0,2658 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/3 o powierzchni 0,1592 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna

- działka numer 163 o powierzchni 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów

- działka numer 173 o powierzchni 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 131 o powierzchni 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o powierzchni 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 175 o powierzchni 1,3100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o powierzchni 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa

- działka numer 775/2 o powierzchni 0,3900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1045 o powierzchni 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice

- działka numer 181/1 o powierzchni 0,0302 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                    Wójt Gminy

                                                 Marek Janikowski

 

 

Autor: Elżbieta Piątek
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10
Opublikowała: Elżbieta Piątek
tel. 748164517
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-01-14 14:22:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o przetargu - III Srebrna Góra, dz. nr 326/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wyniku przetargu - V Srebrna Góra, ul. Kolejowa 5a

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wyniku przetargu - Srebrna Góra, dz. nr 57/36

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - III Jemna, dz. nr 265/9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - III Grodziszcze, dz. nr 410/3

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - III Jemna, dz. nr 265/6, 26/1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - III Przedborowa, dz. nr: 89/2, 114/2, 114/4, 137/4, 138/6, 138/7, 446/2

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe - wykonanie wycen nieruchomości na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - Srebrna Góra, dz. nr 326/2

Szczegółowe informacje w załącznikach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - II Budzów, dz. nr 48

Szczegółowe informacje w załącznikach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy oraz adaptacji budynku byłej szkoły na budynek administracyjno - biurowy w miejscowości Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób z terenu Gminy Stoszowice na terenie Ośrodka Zdrowia w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-05-23 08:05:09
  • Licznik odwiedzin: 39598688