Piątek, 25 wrzesień 2020 
Imieniny:

2013

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2013 roku do dnia 26 września 2013 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
1.Wykaz Nr 21/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 58/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 września 2013 roku:
BUDZÓW - działka numer 48 o powierzchni 0,3100 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg.
2.Wykaz Nr 22/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 59/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 września 2013 roku:
-SREBRNA GÓRA – działka numer 326/2 o powierzchni 0,0726 ha bez zabudowań, przeznaczenie
nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
działka położona jest w terenie opisanym jako tereny zainwestowane wsi Srebrna Góra, forma
zbycia – przetarg.

Stoszowice, dnia 17.09.2013 r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski
 
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-09-25 11:05:30
  • Licznik odwiedzin: 21184950