Niedziela, 11 kwiecień 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
101. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.37.2021.TWB 2021-03-10 16:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
102. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.37.2021.TWB 2021-03-10 16:57 Jakub Urbaś dodanie artykułu
103. Wniosek, interpelacja z dnia 26.02.2020 r. 2021-03-10 16:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
104. 2021 2021-03-10 11:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
105. UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-03-10 11:36 Jakub Urbaś aktualizacja treści
106. UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-03-10 11:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
107. Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2020 r. 2021-03-10 11:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
108. Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2020 r. 2021-03-10 11:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
109. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2021-03-10 11:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
110. 2021 2021-03-10 11:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
111. 2021 2021-03-10 11:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
112. 2021 2021-03-10 11:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
113. Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:17 Jakub Urbaś aktualizacja treści
114. Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:17 Jakub Urbaś dodanie artykułu
115. Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:17 Jakub Urbaś aktualizacja treści
116. Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:16 Jakub Urbaś dodanie artykułu
117. Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:16 Jakub Urbaś aktualizacja treści
118. Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:15 Jakub Urbaś dodanie artykułu
119. Transmisja z POSIEDZENIA XXIII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
120. Transmisja z POSIEDZENIA XXIII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:09 Jakub Urbaś dodanie artykułu
121. Transmisja z POSIEDZENIA XXII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
122. Transmisja z POSIEDZENIA XXII/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 11:08 Jakub Urbaś dodanie artykułu
123. Transmisja z POSIEDZENIA XXI/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 28 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
124. Transmisja z POSIEDZENIA XXI/2021 SESJI RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 28 stycznia 2021 r. 2021-03-10 11:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
125. 2021 2021-03-10 11:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
126. 2021 2021-03-10 10:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
127. 2021 2021-03-10 10:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
128. UCHWAŁA NR XXIII/154/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
129. UCHWAŁA NR XXIII/154/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś dodanie artykułu
130. UCHWAŁA NR XXIII/153/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
131. UCHWAŁA NR XXIII/153/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:55 Jakub Urbaś dodanie artykułu
132. UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
133. UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś dodanie artykułu
134. UCHWAŁA NR XXIII/151/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
135. UCHWAŁA NR XXIII/151/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:54 Jakub Urbaś dodanie artykułu
136. UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
137. UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:53 Jakub Urbaś dodanie artykułu
138. UCHWAŁA NR XXIII/149/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:53 Jakub Urbaś aktualizacja treści
139. UCHWAŁA NR XXIII/149/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:52 Jakub Urbaś dodanie artykułu
140. UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
141. UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 16 lutego 2021 r. 2021-03-10 10:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
142. Wniosek, interpelacja z dnia 26.02.2020 r. 2021-03-10 10:33 Jakub Urbaś aktualizacja treści
143. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o zakończeniu postępowanie nr OR.0050.1.10.2021.AM 2021-03-09 15:01 Jakub Urbaś aktualizacja treści
144. Obwieszczenie burmistrza Ząbkowic Śl. o zakończeniu postępowanie nr OR.0050.1.10.2021.AM 2021-03-09 15:00 Jakub Urbaś dodanie artykułu
145. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)". 2021-03-05 12:17 Ewelina Paszkowska aktualizacja treści
146. Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach 2021-03-03 08:54 Robert Sarna aktualizacja treści
147. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:43 Robert Sarna aktualizacja treści
148. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:41 Robert Sarna aktualizacja treści
149. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:41 Robert Sarna aktualizacja treści
150. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2021 2021-03-02 15:40 Robert Sarna aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-04-09 10:36:32
  • Licznik odwiedzin: 26671932