Czwartek, 24 maj 2018 
Imieniny:

ZARZĄDZENIA, UCHWAŁY

ZARZĄDZENIE nr 93/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 23 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 93/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE nr 6/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 27 stycznia 2014 r.

ZARZADZENIE nr 6/2014  WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE nr 22/2012 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 22/2012 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA nr XLI/263/2014 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 05 listopada 2014 r.

Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE nr 105/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 08 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 105/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice” części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA nr VI/49/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA nr VII/56/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 09 września 2015 r.

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki nr 637

UCHWAŁA nr VIII/67/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 14 października 2015 r.

UCHWAŁA nr IX/68/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA nr VIII/63/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 14 października 2015 r.

UCHWAŁA nr VIII/62/2015 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 14 października 2015 r.

UCHWAŁA nr XIV/115/2016 RADY GMINY STOSZOWICE z dn. 30 marca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2018-05-23 13:13:19
  • Licznik odwiedzin: 8954280