Sobota, 18 sierpień 2018 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
4901. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
4902. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
4903. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
4904. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
4905. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
4906. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
4907. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
4908. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
4909. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
4910. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4911. Różne 2014-10-14 08:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4912. Różne 2014-10-14 08:10 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4913. Różne 2014-10-14 07:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
4914. Różne 2014-10-14 07:51 Jakub Urbaś dodanie artykułu
4915. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
4916. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
4917. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
4918. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
4919. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
4920. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
4921. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
4922. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
4923. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
4924. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
4925. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
4926. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
4927. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
4928. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
4929. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
4930. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
4931. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
4932. Tadeusz Kowalczyk 2014-10-13 13:05 Marci Kozak aktualizacja treści
4933. Józef Kordas 2014-10-13 13:04 Marci Kozak aktualizacja treści
4934. Józef Kordas 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
4935. Grażyna Grycaj 2014-10-13 13:03 Marci Kozak aktualizacja treści
4936. Teresa Tęsna 2014-10-13 13:02 Marci Kozak aktualizacja treści
4937. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:20 Marci Kozak aktualizacja treści
4938. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak dodanie artykułu
4939. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:19 Marci Kozak aktualizacja treści
4940. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 10:16 Marci Kozak dodanie artykułu
4941. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 10:07 Marci Kozak aktualizacja treści
4942. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:13 Marci Kozak aktualizacja treści
4943. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 08:11 Marci Kozak dodanie artykułu
4944. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 12:25 Marci Kozak aktualizacja treści
4945. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:38 Marci Kozak aktualizacja treści
4946. Komunikat Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-10 11:29 Marci Kozak dodanie artykułu
4947. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-08 11:23 Marci Kozak aktualizacja treści
4948. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-08 11:22 Marci Kozak dodanie artykułu
4949. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 października 2014 r. zmieniające Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-10-08 10:28 Marci Kozak aktualizacja treści
4950. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 października 2014 r. zmieniające Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-10-08 10:26 Marci Kozak dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2018-08-17 10:38:46
  • Licznik odwiedzin: 9897952