Sobota, 29 luty 2020 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
7251. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
7252. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:56 Marci Kozak aktualizacja treści
7253. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
7254. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
7255. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
7256. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
7257. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
7258. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
7259. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7260. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
7261. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
7262. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
7263. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
7264. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
7265. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
7266. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
7267. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
7268. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
7269. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
7270. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
7271. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7272. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
7273. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
7274. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
7275. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
7276. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
7277. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
7278. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
7279. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
7280. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
7281. Różne 2014-10-14 08:10 Anna Badecka aktualizacja treści
7282. Różne 2014-10-14 07:55 Anna Badecka aktualizacja treści
7283. Różne 2014-10-14 07:51 Anna Badecka dodanie artykułu
7284. Roboczy1 2014-10-14 07:50 Anna Badecka aktualizacja treści
7285. Roboczy1 2014-10-14 07:49 Anna Badecka dodanie artykułu
7286. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:49 Anna Badecka aktualizacja treści
7287. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:48 Anna Badecka dodanie artykułu
7288. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:40 Anna Badecka usunięcie artykułu
7289. Planowanie przestrzenne 2014-10-14 07:39 Anna Badecka aktualizacja treści
7290. Marek Janikowski 2014-10-13 13:20 Marci Kozak aktualizacja treści
7291. Henryk Marciniak 2014-10-13 13:18 Marci Kozak aktualizacja treści
7292. Janusz Urbański 2014-10-13 13:17 Marci Kozak aktualizacja treści
7293. Elżbieta Szopian 2014-10-13 13:16 Marci Kozak aktualizacja treści
7294. Dominik Świętoń 2014-10-13 13:14 Marci Kozak aktualizacja treści
7295. Józef Sekuła 2014-10-13 13:13 Marci Kozak aktualizacja treści
7296. Wiesław Płonka 2014-10-13 13:11 Marci Kozak aktualizacja treści
7297. Ferdynand Nosal 2014-10-13 13:10 Marci Kozak aktualizacja treści
7298. Halina Maciejewska 2014-10-13 13:08 Marci Kozak aktualizacja treści
7299. Tadeusz Kubicz 2014-10-13 13:07 Marci Kozak aktualizacja treści
7300. Tomasz Krzeszowiec 2014-10-13 13:06 Marci Kozak aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-02-28 15:14:38
  • Licznik odwiedzin: 17150102