Niedziela, 3 lipiec 2022 
Imieniny:

Czystość i porządek

Plan gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) nakłada obowiązek przekazywania zużytych urządzeń w specjalnie utworzonych punktach zbiórki. Odpady elektryczne i elektroniczne nie mogą już trafiać do strumienia odpadów komunalnych, ale muszą być gromadzone selektywnie. 

Na terenie Gminy Stoszowice utworzono punk zbiórki w Firmie AUTO-ZŁOM Stacja Demontażu Pojazdów Lola Bartkiewicz Budzów 158  

W każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00 mieszkańcy Gminy mogą tam, nieodpłatnie, przekazywać zużyty sprzęt AGD i RTV.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoszowice

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla mieszkańców 2018

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-30 11:53:18
  • Licznik odwiedzin: 40839121