Sobota, 29 styczeń 2022 
Imieniny:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnicy
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i zwi�ż�zki członkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  08 Czerwca 2004 14:12
 NAZWA:  Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnicy
 ADRES:  Rudnica 2A, 58-262 Ostraszowice
 PREZES  �ż� Jan Kostan
 NACZELNIK  �ż� Franciszek Wołczyk
 Z-CA NACZELNIKA  �ż� Tadeusz Oberc
 SEKRETARZ  �ż� Andrzej Majkrzak
 SKARBNIK  �ż� Wiesław Kowalczyk
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych zwi�ż�zanych z ochron�ż� �ż�rodowika oraz innych klęsk i zdarzeń,
*informowanie ludnoo�ż�ci o istniej�ż�cych zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie wsród członków ochoticzych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalno�ż�ci kulturalno-o�ż�wiatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz�ż�dowych i pzedstawicielskich.

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-28 13:20:56
  • Licznik odwiedzin: 35927364