Niedziela, 21 lipiec 2019 
Imieniny:
Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborowej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Stowarzyszenia i związki członkowskie
 DATA PUBLIKACJI:  22 Czerwca 2004 17:00
 NAZWA:  Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborowej
 ADRES:  Przedborowa, 57-215 Srebrna Góra
 OPIS:

Zadaniem OSP jest zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
*branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
*informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
*rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
*uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i pzedstawicielskich,
* wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-07-17 14:28:27
  • Licznik odwiedzin: 14124643