Środa, 26 styczeń 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
301. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.9.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr 593 oraz 601/15" 2021-10-14 13:46 Jakub Urbaś dodanie artykułu
302. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 341 i 344 2021-10-08 12:11 Jakub Urbaś aktualizacja treści
303. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 341 i 344 2021-10-08 12:10 Jakub Urbaś dodanie artykułu
304. Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-08 11:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
305. Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-08 11:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
306. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:34 Jakub Urbaś aktualizacja treści
307. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
308. UCHWAŁA NR XXVIII/189/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:33 Jakub Urbaś aktualizacja treści
309. UCHWAŁA NR XXVIII/189/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
310. UCHWAŁA NR XXVIII/188/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:33 Jakub Urbaś aktualizacja treści
311. UCHWAŁA NR XXVIII/188/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:32 Jakub Urbaś dodanie artykułu
312. UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:32 Jakub Urbaś aktualizacja treści
313. UCHWAŁA NR XXVIII/187/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:32 Jakub Urbaś dodanie artykułu
314. UCHWAŁA NR XXVIII/186/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:32 Jakub Urbaś aktualizacja treści
315. UCHWAŁA NR XXVIII/186/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:31 Jakub Urbaś dodanie artykułu
316. UCHWAŁA NR XXVIII/185/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
317. UCHWAŁA NR XXVIII/185/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
318. UCHWAŁA NR XXVIII/184/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
319. UCHWAŁA NR XXVIII/184/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-10-06 16:29 Jakub Urbaś dodanie artykułu
320. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
321. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 10:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
322. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 09:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
323. Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-10-06 09:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
324. Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-06 08:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
325. Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-06 08:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
326. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
327. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
328. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:07 Jakub Urbaś dodanie artykułu
329. Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jemna, dz. ew. nr: 268/3, 268/4, 268/5, 268/7. 2021-09-30 11:06 Jakub Urbaś dodanie artykułu
330. 2021 2021-09-30 09:20 Anna Badecka aktualizacja treści
331. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 09:00 Anna Badecka aktualizacja treści
332. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 08:59 Anna Badecka aktualizacja treści
333. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 08:59 Anna Badecka aktualizacja treści
334. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - częśc A 2021-09-30 08:59 Anna Badecka dodanie artykułu
335. 2021 2021-09-30 08:58 Anna Badecka aktualizacja treści
336. 2021 2021-09-30 08:58 Anna Badecka aktualizacja treści
337. Zawiadomienie o wydanej decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 435/1, AM-2, obręb 0009 Srebrna Góra. 2021-09-27 15:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
338. Zawiadomienie o wydanej decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 435/1, AM-2, obręb 0009 Srebrna Góra. 2021-09-27 15:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
339. Zawiadomienie o wydanej decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Stoszowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 435/1, AM-2, obręb 0009 Srebrna Góra. 2021-09-27 15:42 Jakub Urbaś dodanie artykułu
340. Zapytanie ofertowe RR.271.19.2021 na zadanie rekultywacyjne pn.: "Różana-Grodziszcze przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" 2021-09-24 11:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
341. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:52 Jakub Urbaś aktualizacja treści
342. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:51 Jakub Urbaś aktualizacja treści
343. SESJA - wrzesień 2021 2021-09-23 14:50 Jakub Urbaś dodanie artykułu
344. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.225.2021.WB 2021-09-23 14:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
345. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.225.2021.WB 2021-09-23 14:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
346. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Stoszowice 2" o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-09-22 17:07 Jakub Urbaś aktualizacja treści
347. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "Stoszowice 2" o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 1133 obręb Budzów" 2021-09-22 17:05 Jakub Urbaś dodanie artykułu
348. Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r. 2021-09-21 09:00 Jakub Urbaś aktualizacja treści
349. Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r. 2021-09-21 08:59 Jakub Urbaś dodanie artykułu
350. Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r. 2021-09-21 08:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35781830