Środa, 26 styczeń 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
201. UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
202. UCHWAŁA NR XXX/194/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
203. UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
204. UCHWAŁA NR XXX/193/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
205. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-12-10 20:19 Jakub Urbaś aktualizacja treści
206. UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 września 2021 r. 2021-12-10 20:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
207. UCHWAŁA NR XXIX/191/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 października 2021 r. 2021-12-10 20:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
208. UCHWAŁA NR XXIX/192/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 października 2021 r. 2021-12-10 20:18 Jakub Urbaś aktualizacja treści
209. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-10 13:40 Jakub Urbaś aktualizacja treści
210. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-10 13:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
211. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
212. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
213. Obwieszczenie z dn. 06 grudnia 2021 r. o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka dodanie artykułu
214. 2021 2021-12-06 14:08 Anna Badecka aktualizacja treści
215. 2021 2021-12-06 14:07 Anna Badecka aktualizacja treści
216. Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
217. Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
218. Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
219. Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r. 2021-12-06 09:03 Jakub Urbaś dodanie artykułu
220. Konsulatcje programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-12-03 10:53 Robert Sarna aktualizacja treści
221. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 10:09 Jakub Urbaś aktualizacja treści
222. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 10:08 Jakub Urbaś aktualizacja treści
223. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:12 Jakub Urbaś aktualizacja treści
224. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:11 Jakub Urbaś aktualizacja treści
225. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-03 09:10 Jakub Urbaś dodanie artykułu
226. 2021 2021-12-02 09:32 Anna Badecka aktualizacja treści
227. Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice - projekt MPZP Srebrna Góra część C 2021-12-02 09:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
228. Obwieszczenie wójta gminy Stoszowice - projekt MPZP Srebrna Góra część C 2021-12-02 09:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
229. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
230. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:21 Jakub Urbaś aktualizacja treści
231. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4210.262.2021.WB 2021-12-02 09:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
232. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
233. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:35 Jakub Urbaś aktualizacja treści
234. Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 2021-12-01 09:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
235. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-01 09:13 Jakub Urbaś aktualizacja treści
236. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-01 09:12 Jakub Urbaś dodanie artykułu
237. Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r. 2021-11-29 12:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
238. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
239. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice 2021-11-23 13:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
240. 2021 2021-11-23 13:37 Jakub Urbaś aktualizacja treści
241. 2021 2021-11-23 13:36 Jakub Urbaś dodanie artykułu
242. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:02 Jakub Urbaś aktualizacja treści
243. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XV/121/2021 2021-11-22 09:01 Jakub Urbaś dodanie artykułu
244. 2021 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
245. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
246. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
247. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:39 Anna Badecka aktualizacja treści
248. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do sprawy znak: RR.6733.2.2021 (zmiana decyzji nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.04.2021 r.) 2021-11-19 08:38 Anna Badecka dodanie artykułu
249. 2021 2021-11-19 08:38 Anna Badecka aktualizacja treści
250. Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r. 2021-11-18 19:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35783960