Środa, 26 styczeń 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
151. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-23 10:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
152. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka aktualizacja treści
153. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka aktualizacja treści
154. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka aktualizacja treści
155. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.12.2021 decyzji zmieniającej decyzję nr CP02/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2021 r. 2021-12-22 08:41 Anna Badecka dodanie artykułu
156. 2021 2021-12-22 08:40 Anna Badecka aktualizacja treści
157. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-21 16:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
158. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-20 09:04 Jakub Urbaś aktualizacja treści
159. Zawiadomienie - obwieszczenie nr RR.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2021-12-17 11:15 Jakub Urbaś aktualizacja treści
160. Zawiadomienie - obwieszczenie nr RR.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZBVK3081 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, linią zasilającą elektroenergetyczną oraz kanalizacją światłowodową na terenie działki nr 257/7 położonej w obrębie geodezyjnym Grodziszcze." 2021-12-17 11:14 Jakub Urbaś dodanie artykułu
161. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
162. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:44 Jakub Urbaś aktualizacja treści
163. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:43 Jakub Urbaś aktualizacja treści
164. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:42 Jakub Urbaś aktualizacja treści
165. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz na terenie działki nr ewid 423 oraz 427 2021-12-15 16:39 Jakub Urbaś dodanie artykułu
166. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
167. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:58 Elżbieta Piątek aktualizacja treści
168. Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-15 11:53 Elżbieta Piątek dodanie artykułu
169. Edukacja 2021-12-14 13:24 Robert Sarna aktualizacja treści
170. Edukacja 2021-12-14 13:21 Robert Sarna aktualizacja treści
171. Edukacja 2021-12-14 13:21 Robert Sarna aktualizacja treści
172. Edukacja 2021-12-14 13:20 Robert Sarna aktualizacja treści
173. Edukacja 2021-12-14 13:19 Robert Sarna aktualizacja treści
174. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 11:08 Anna Badecka aktualizacja treści
175. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 11:04 Anna Badecka dodanie artykułu
176. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C 2021-12-14 10:59 Anna Badecka dodanie artykułu
177. Zapytanie ofertowe RR-271-37-2021: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg gminnych” 2021-12-13 16:49 Jakub Urbaś aktualizacja treści
178. Wzory dokumentów 2021-12-11 13:01 Anna Badecka aktualizacja treści
179. Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
180. Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:28 Jakub Urbaś dodanie artykułu
181. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
182. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś dodanie artykułu
183. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-10 21:27 Jakub Urbaś aktualizacja treści
184. Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-10 21:26 Jakub Urbaś dodanie artykułu
185. Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-10 21:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
186. Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r. 2021-12-10 21:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
187. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-10 21:03 Jakub Urbaś aktualizacja treści
188. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 OHZ Jemna 2021-12-10 21:02 Jakub Urbaś dodanie artykułu
189. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.8.2021 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
190. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.8.2021 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
191. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.6.2021 postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
192. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. znak: RR.6220.2.6.2021 postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW i powierzchni do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice 2021-12-10 20:53 Jakub Urbaś dodanie artykułu
193. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.22.2021.TD 2021-12-10 20:39 Jakub Urbaś aktualizacja treści
194. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich WR.ZUZ.4.4211.22.2021.TD 2021-12-10 20:38 Jakub Urbaś dodanie artykułu
195. UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:31 Jakub Urbaś aktualizacja treści
196. UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
197. UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
198. UCHWAŁA NR XXX/196/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:30 Jakub Urbaś dodanie artykułu
199. UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś aktualizacja treści
200. UCHWAŁA NR XXX/195/2021 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. 2021-12-10 20:29 Jakub Urbaś dodanie artykułu
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35783058