Czwartek, 2 grudzień 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
9151. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:19 Marci Kozak aktualizacja treści
9152. Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice 2014-10-16 11:16 Marci Kozak dodanie artykułu
9153. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:30 Marci Kozak aktualizacja treści
9154. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach z dnia 7 października 2014 r. w sprawie skreślenia zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 2014-10-16 09:28 Marci Kozak dodanie artykułu
9155. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 2014-10-16 09:28 Marci Kozak aktualizacja treści
9156. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. nr ew. 163, od km 0+000 do km 0+400, długość 0,400 km 2014-10-15 16:04 Radomir Fijałkowski aktualizacja treści
9157. 2014 r. 2014-10-15 11:33 Anna Badecka aktualizacja treści
9158. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:59 Marci Kozak aktualizacja treści
9159. Ogłoszenie o przetargu - II Jemna, dz. nr 265/9 2014-10-15 10:55 Marci Kozak dodanie artykułu
9160. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:59 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9161. 2014 r. 2014-10-15 09:59 Anna Badecka aktualizacja treści
9162. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9163. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:57 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9164. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9165. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9166. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9167. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9168. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-15 09:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9169. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka aktualizacja treści
9170. 2015 r. 2014-10-15 09:54 Anna Badecka dodanie artykułu
9171. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
9172. 2014 r. 2014-10-15 09:52 Anna Badecka aktualizacja treści
9173. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:56 Marci Kozak aktualizacja treści
9174. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2014 r. 2014-10-15 07:54 Marci Kozak dodanie artykułu
9175. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:31 Marci Kozak aktualizacja treści
9176. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-14 11:29 Marci Kozak aktualizacja treści
9177. 2014 r. 2014-10-14 08:52 Anna Badecka aktualizacja treści
9178. 2014 r. 2014-10-14 08:51 Anna Badecka dodanie artykułu
9179. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:51 Anna Baryluk aktualizacja treści
9180. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:47 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9181. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:46 Jakub Urbaś aktualizacja treści
9182. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA 2014-10-14 08:45 Jakub Urbaś dodanie artykułu
9183. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:45 Anna Badecka aktualizacja treści
9184. Hipolit Gawryjołek 2014-10-14 08:38 Marci Kozak aktualizacja treści
9185. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
9186. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:26 Anna Badecka aktualizacja treści
9187. DRUKI WNIOSKÓW 2014-10-14 08:25 Anna Badecka dodanie artykułu
9188. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk aktualizacja treści
9189. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:25 Anna Baryluk dodanie artykułu
9190. PROJEKTY dokumentów planistycznych 2014-10-14 08:23 Anna Baryluk dodanie artykułu
9191. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:21 Anna Badecka aktualizacja treści
9192. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
9193. Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 2014-10-14 08:20 Anna Badecka dodanie artykułu
9194. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka usunięcie artykułu
9195. Uchwały 2014-10-14 08:19 Anna Badecka aktualizacja treści
9196. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka aktualizacja treści
9197. Uchwały 2014-10-14 08:18 Anna Badecka dodanie artykułu
9198. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:17 Anna Badecka aktualizacja treści
9199. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2014-10-14 08:16 Anna Badecka dodanie artykułu
9200. Różne 2014-10-14 08:13 Anna Badecka aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2021-12-01 09:35:42
  • Licznik odwiedzin: 34301694