Środa, 26 styczeń 2022 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
551. arządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 czerwca 2021 r. 2021-07-07 17:05 Jakub Urbaś aktualizacja treści
552. arządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 czerwca 2021 r. 2021-07-07 17:04 Jakub Urbaś dodanie artykułu
553. Wzory dokumentów 2021-07-06 10:52 Anna Badecka aktualizacja treści
554. Wzory dokumentów 2021-07-06 10:52 Anna Badecka aktualizacja treści
555. Wzory dokumentów 2021-07-06 10:50 Anna Badecka aktualizacja treści
556. Stanowiska 2021-07-05 10:30 Jakub Urbaś aktualizacja treści
557. System Informacji Przestrzennej Stoszowice 2021-07-05 10:28 Jakub Urbaś aktualizacja treści
558. System Informacji Przestrzennej Stoszowice 2021-07-05 10:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
559. System Informacji Przestrzennej Stoszowice 2021-07-05 10:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
560. System Informacji Przestrzennej Stoszowice 2021-07-05 10:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
561. System Informacji Przestrzennej Stoszowice 2021-07-05 10:23 Jakub Urbaś dodanie artykułu
562. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego 2021-07-02 11:39 Robert Sarna aktualizacja treści
563. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego 2021-07-02 11:38 Robert Sarna aktualizacja treści
564. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego 2021-07-02 11:36 Robert Sarna dodanie artykułu
565. 2021 2021-06-30 16:41 Jakub Urbaś aktualizacja treści
566. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:41 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
567. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:41 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
568. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:40 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
569. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:40 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
570. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:39 Małgorzata Kucharska aktualizacja treści
571. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 82 oraz 398 w Srebrnej Górze – proponowana nazwa: ulica adm. Józefa Unruga. 2021-06-30 16:37 Małgorzata Kucharska dodanie artykułu
572. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 1133 obręb Budzów gmina Stoszowice" 2021-06-29 15:36 Jakub Urbaś aktualizacja treści
573. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 2 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 1133 obręb Budzów gmina Stoszowice" 2021-06-29 15:35 Jakub Urbaś dodanie artykułu
574. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 593 oraz 601/15 obręb Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
575. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.3.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Stoszowice 1 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr ew. 593 oraz 601/15 obręb Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
576. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.2.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną a działce ewidencyjnej 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś aktualizacja treści
577. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.2.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną a działce ewidencyjnej 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:24 Jakub Urbaś dodanie artykułu
578. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:23 Jakub Urbaś aktualizacja treści
579. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice RR.6220.1.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 8,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 98 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" 2021-06-29 11:23 Jakub Urbaś dodanie artykułu
580. Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
581. Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
582. Uchwała nr XV/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
583. Uchwała nr XV/78/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2021 r. 2021-06-29 09:22 Jakub Urbaś dodanie artykułu
584. Uchwała nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. 2021-06-29 09:22 Jakub Urbaś aktualizacja treści
585. Uchwała nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. 2021-06-29 09:21 Jakub Urbaś dodanie artykułu
586. PRZETARG NIEOGRANICZONY ogłoszony dnia 31.07.2020 r. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania .: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2021-06-21 15:25 Jakub Urbaś aktualizacja treści
587. SESJA - czerwiec 2021 2021-06-16 12:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
588. Paweł Gancarz 2021-06-16 10:34 Jakub Urbaś aktualizacja treści
589. Paweł Gancarz 2021-06-16 10:33 Jakub Urbaś dodanie artykułu
590. Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2021 r. 2021-06-16 10:26 Jakub Urbaś aktualizacja treści
591. Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2021 r. 2021-06-16 10:25 Jakub Urbaś dodanie artykułu
592. SESJA - czerwiec 2021 2021-06-16 10:14 Jakub Urbaś aktualizacja treści
593. SESJA - czerwiec 2021 2021-06-16 10:13 Jakub Urbaś dodanie artykułu
594. 2021 2021-06-11 12:58 Jakub Urbaś aktualizacja treści
595. 2021 2021-06-11 12:58 Jakub Urbaś dodanie artykułu
596. Joanna Chmiel 2021-06-11 12:56 Jakub Urbaś aktualizacja treści
597. Tadeusz Semczuk 2021-06-11 12:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
598. Grażyna Grycaj 2021-06-11 12:55 Jakub Urbaś aktualizacja treści
599. Bartosz Jewczuk 2021-06-11 12:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
600. Tadeusz Kowalczyk 2021-06-11 12:54 Jakub Urbaś aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35782849