Piątek, 28 styczeń 2022 
Imieniny:

2017

Uchwała ws. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Opinia RIO ws. możliwości spłaty raty pożyczki przez Gminę Stoszowice wnioskowanej z WFOŚiGW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2017-2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Plan budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia dotycząca projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Tryb i terminy praz związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2017 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 15:29:38
  • Licznik odwiedzin: 35900268