Środa, 6 lipiec 2022 
Imieniny:

2016

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za IV kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I kwartał 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Plan budżetu na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Autopoprawka do budżetu Gminy Stoszowice na rok 2016 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia dotycząca projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Projekt budżetu na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarzadzenie ws. trybu i terminów praz zwiazanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2022-07-05 16:14:51
  • Licznik odwiedzin: 40907642